Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

III SA/Gd 263/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-25

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Bd 1031/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-29

. - Ordynacja podatkowa; tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60; z późn. zm.) nie może sanować późniejsza aktywność procesowa organu administracji - np. w formie...

IV SA/Po 42/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-03

zgodnie z Ordynacją podatkową zwrócić się do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego w [...] o ich zwrot. Konieczne jest wstrzymanie dalszych potrąceń, mających wprost...

III SA/Gd 89/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

być potrącane. Skoro zaś organ uważa, że utracił on także podatek, winien zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa zwrócić się do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego...

IV SA/Po 349/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. S. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uposażenia, 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wojskowego Komendanta Uzupełnień w [...] nr [...] z dnia [...] . 2. stwierdza nieważność decyzji nr [...] z dnia [...] Dowódcy Wojsk Lądowych, 3. stwierdza nieważność rozkazu personalnego nr [...] Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...] w punkcie 9 (dziewiątym), dotyczącym st. chor. P. S. /-/ Maciej Dybo...