Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SAB/Wa 655/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SAB/Wa 346/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Sądy administracyjne orzekają...

II SAB/Wa 8/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 411/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

), czy też Ordynacji Podatkowej (art. 1 pkt 13). W ustawie p.p.s.a. nie zawarto regulacji podobnych do powyżej wskazanych, co przy uwzględnieniu założenia wykładni prawa...

I OZ 1093/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

. kpc, art. 63 § 1 i art. 63 § 3a pkt 1 kpa, art. 168 § 1 i § 3a pkt 1 Ordynacji podatkowej), jak i w ustawach regulujących kwestie materialnoprawne z zakresu prawa...

I OZ 1095/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

procesowych (art. 125 § 21, art. 126 § 5, art. 50528 i n. kpc, art. 63 § 1 i art. 63 § 3a pkt 1 kpa, art. 168 § 1 i § 3a pkt 1 Ordynacji podatkowej), jak i w ustawach...

I OZ 1092/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Ordynacji podatkowej), jak i w ustawach regulujących kwestie materialnoprawne z zakresu prawa cywilnego czy administracyjnego (m.in. art. 60 i 78 § 2 kc, art. 18 ust. 3 ustawy...

I OZ 1094/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

, art. 50528 i n. kpc; art. 63 § 1 i art. 63 § 3a pkt 1 kpa; art. 168 § 1 i 3a pkt 1 Ordynacji podatkowej), jak i w ustawach regulujących kwestie materialnoprawne...

II SA/Wa 1354/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

, które tworzą dodatkowe podstawy wzruszenia decyzji ostatecznej. Tytułem przykładu wskazać można przepisy ordynacji podatkowej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Obrony...
zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji podatkowej. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku sądu...

II SA/Wa 1125/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, która choć zbliżona do uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego, przewiduje szereg istotnych...