Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 438/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-26

. z art. 116 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.) w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia...
z dniem 29 grudnia 2006 r. przepis art. 211 ust. 1 pkt 2 i 4, który odsyła w zakresie nieuregulowanym do przepisów działu III Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 57 O.p....

II GSK 3281/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-23

: u.f.p.) w związku z art. 67b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. dalej: O.p.) oraz art. 18 pkt 20 ustawy...
o samorządzie województwa poprzez błędne uznanie, że powołane przepisy Ordynacji podatkowej, mimo że uprawniają organ podatkowy do udzielenia ulg w spłacie zobowiązań...

II SA/Sz 745/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-07-14

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa...

II SA/Wr 229/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-02

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w rozdziałach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III SA/Wr 179/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-31

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.) w zw. z art. 67 i art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 12 ustawy z dnia 27...
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, dalej: ufp);, - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.), Analiza...

II SAB/Sz 159/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-07

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
sierpnia1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z powołanego przepisu wynika wprost, że skarga na bezczynność...

II SA/Go 905/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-09

, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II SA/Sz 743/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-05

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SA/Rz 931/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-09-03

r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art. 3 § 2a p.p.s.a. sądy...

III SA/Łd 419/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-28

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
1   Następne >   +2   4