Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 238/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

VI SA/Wa 237/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

VI SA/Wa 2087/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

była ona i jest związana z szeroko rozumianym prawem podatkowym tj. ordynacja podatkowa, ustawy dotyczące poszczególnych podatków, postępowanie egzekucyjne, kodeks karny...
aplikację prokuratorską oraz znajomość wielu gałęzi prawa, zwłaszcza podatkowego., Przy podejmowaniu niniejszego rozstrzygnięcia wzięto również pod uwagę treść wyroku...

VI SA/Wa 1502/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

się uprawnienia (por. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2011, s. 740-743; B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania...