Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

, IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm., dalej: 'O.p.') oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...