Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

prawnopodatkowego i uzyskania przez podmiot miana podatnika. Obecna Ordynacja podatkowa określa obowiązek podatkowy jako nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego...
przedmiotowy, rozciągają jej postanowienia z mocy art. 3 na cały system prawa podatkowego. Zdefiniowane w Ordynacji podatkowej pojęcia 'obowiązek podatkowy' (art. 4...

VI SA/Wa 216/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-29

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych...
Podatkowych w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych oddala skargę W dniu [...] lipca 2005 r. Krajowa Rada Doradców...

VI SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-29

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie do art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach...