Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

IV SAB/Wa 148/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Jak wynika ze wskazanych powyżej...

II SA/Ol 261/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-04-13

Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Ponadto sądy...

V SA/Wa 657/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi K. R. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] grudnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego postanawia - zwrócić stronie skarżącej kwotę 200,00 zł (dwieście złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi zarejestrowanego w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu [...] kwietnia 2016 r. pod pozycją [...].

V SA/Wa 657/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Sprawa ze skargi K. R. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] grudnia 2015 r. znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego postanawia odrzucić skargę

V SA/Wa 596/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-29

Sprawa ze skargi [...] na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odrzucić skargę