Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 2391/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

. 78 § 2), Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 57 § 5 pkt 1, art. 63 § 1), czy też Ordynacji podatkowej (art. 1 pkt 13). W ustawie p.p.s.a. nie zawarto regulacji...
do prawnie irrelewantnych dla niniejszej sprawy przepisów art. 60 i art. 78 § 2 k.p.c., nieistniejącego art. 1 pkt 13 Ordynacji podatkowej, oraz nieporuszających w ogóle kwestii...

I SAB/Kr 21/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. wynika zatem, że kontrola działalności...

I SAB/Kr 23/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. wynika zatem, że kontrola działalności...

I SAB/Kr 25/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. wynika zatem, że kontrola działalności...

I SAB/Kr 24/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że sądy...

I SAB/Kr 22/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że sądy...

II SAB/Sz 137/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-06-14

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II SAB/Go 34/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-23

r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów...

IV SA/Gl 401/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-27

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale I ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SA/Bk 476/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-01

września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (w szczególności na podstawie art. 9 § 3, 17, 24, 56, 84 kks) oraz art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
, art. 84 kks) i art. 116 ustawy - Ordynacja podatkowa - wbrew stanowisku wnioskodawczyni, nie stanowi informacji prostej, lecz informację przetworzoną. Podniesiono...
1   Następne >   +2   +5   +10   21