Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

. jako - jego zdaniem - organowi właściwemu., Prezydent Miasta C., wskazując art. 30 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r...
czynności cywilnoprawnej polegającej na poniesieniu kosztów na adaptację dźwigu towarowo-osobowego. Wskazano, że w tym konkretnym przypadku organ podatkowy I instancji...