Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Wr 3381/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-20

podniósł, że zaskarżona decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem art. 121 § 1, 122 i 210 § 6 Ordynacji podatkowej., Wskazał, że zgodnie z art. 121...
następuje dzięki zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego i jego ocenie. Zgodnie zaś z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej uzasadnienie faktyczne decyzji winno zawierać...

I SA/Wr 964/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

skargę. Dyrektor Urzędu Celnego we W. decyzją z [...] Nr [...], wydaną na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowy (Dz. U. z 1997r. Nr 137...
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926). Przepis art. 54 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że odsetek za zwłokę nie nalicza się:, 1) jeżeli w postępowaniu...

I SA/Wr 10/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-18

Celnego we W. decyzją z [...] Nr [...], wydaną na podstawie art. 207 § 1 oraz art. 169 § 1, § 2 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960), utrzymał w mocy zaskarżoną...

SA/Sz 575/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

., Nr [...], wydanym z powołaniem się na przepisy art. 163 § 2 oraz art. 228 § 1 pkt 2 w zw. z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
zamieszkania spowodował, iż doręczenie mu tej decyzji na adres dotychczas znany było doręczeniem skutecznym stosownie do przepisu art. 146 Ordynacji podatkowej...

GSK 46/04 - Wyrok NSA z 2004-05-19

odwołanie od powyższej decyzji uznał, że wznowienie postępowania w oparciu o przepis art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa było uzasadnione, zasadnie też uchylono...
z wnioskiem o uchylenie powyższej decyzji ostatecznej z dnia 30.03.1999 r. na podstawie art. 253 ustawy - Ordynacja podatkowa, uzasadniając ten wniosek naruszeniem prawa...

I SA/Po 4353/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-28

Celnego doręczył S.S. w trybie art. 150 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej decyzję z dnia [...] o uznaniu zgłoszenia celnego z dnia 22.07.1998 r. za nieprawidłowe w zakresie...
na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm. ) w związku z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks...

III SA/Po 511/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-01-10

przepisów art. 120, 121, 122, 187 Ordynacji podatkowej, art. 13, 65 § 4 pkt 2, 83, 151, 156, 157, 250 Kodeksu celnego oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19.12.1997r....
Celnego. Zarzuciła, że wydana ona została z naruszeniem prawa procesowego (art. 121, 122, 123, 187 i 190 Ordynacji podatkowej) oraz z naruszeniem prawa materialnego (art. 13...

III SA/Po 539/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-01-11

, domagając się jej uchylenia z powodu naruszenia przepisów art. 120, 121, 122, 187 Ordynacji podatkowej, art. 13, 65 § 4 pkt 2, 83, 151, 156, 157, 250 Kodeksu celnego oraz § 1...
oraz poprzedzającej go decyzji Dyrektora Urzędu Celnego. Zarzuciła, że wydana ona została z naruszeniem prawa procesowego (art. 121, 122, 123, 187 i 190 Ordynacji podatkowej...

III SA/Po 541/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-01-10

z powodu naruszenia przepisów art. 120, 121, 122, 187 Ordynacji podatkowej, art. 13, 65 § 4 pkt 2, 83, 151, 156, 157, 250 Kodeksu celnego oraz § 1 rozporządzenia Rady...
go decyzji Dyrektora Urzędu Celnego. Zarzuciła, że wydana ona została z naruszeniem prawa procesowego (art. 121, 122, 123, 187 i 190 Ordynacji podatkowej) oraz z naruszeniem...

III SA/Po 546/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-01-11

naruszenia przepisów art. 120, 121, 122, 187 Ordynacji podatkowej, art. 13, 65 § 4 pkt 2, 83, 151, 156, 157, 250 Kodeksu celnego oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów...
, że wydana ona została z naruszeniem prawa procesowego (art. 121, 122, 123, 187 i 190 Ordynacji podatkowej) oraz z naruszeniem prawa materialnego (art. 13 § 1, 65 § 4 pkt 2, 151...
1   Następne >   +2   +5   +10   100