Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Wa 3334/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto zgodnie z § 3 powołanego...
z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane...

IV SA/Wa 3564/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach., Z kolei zgodnie z art. 3...