Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

III SAB/Gl 18/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-13

instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania powołując się przy tym na art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz...
się zasadą wyrażoną w art. 122 Ordynacji podatkowej, aby ustalić w sposób nie budzący wątpliwości ilość energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu z podatku akcyzowego...

III SAB/Gl 19/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-11

do ponownego rozpoznania powołując się przy tym na art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze. zm...
z [...]nr [...]Naczelnik Urzędu Celnego w K. powołując się na art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy - do dnia [...]. Następnie zaś kolejnymi...

III SAB/Gl 20/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-11

do ponownego rozpoznania powołując się przy tym na art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze. zm...
Ordynacji podatkowej, aby ustalić w sposób nie budzący wątpliwości ilość energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu z podatku akcyzowego., Postanowieniem...

III SAB/Gl 21/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-11

do ponownego rozpoznania powołując się przy tym na art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze. zm...
Ordynacji podatkowej, aby ustalić w sposób nie budzący wątpliwości ilość energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu z podatku akcyzowego., Postanowieniem...

III SAB/Gl 17/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-11

do ponownego rozpoznania powołując się przy tym na art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze. zm...
z [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w K. powołując się na art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy - do dnia [...]. Następnie zaś kolejnymi...

I SAB/Rz 12/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z zm. powołanej dalej Ordynacja podatkowa), który wśród przyczyn zawieszenia nie wymienia takiej przyczyny. Podniosła...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) jak i Ordynacji podatkowej w sposób dostateczny regulują kwestię zwrotu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego...

I SAB/Lu 2/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-25

wszczętego tym wnioskiem postępowania Naczelnik Urzędu Celnego wydał sześć postanowień na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej, przedłużając zakończenie...
obowiązujące przepisy o zwrocie nadpłaty., Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 141 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ponaglenie uznał...

III SAB/Łd 14/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

w [...] postanowieniem z dnia [...], sygn. akt [...], działając na podstawie art. 216 § 1 i 2, art. 217 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j...
wywołało skutek z art. 167 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa., Naczelnik Urzędu Celnego II w [...] zakończył postępowanie podatkowe decyzją z dnia [...], sygn. akt...

I SAB/Go 1/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-15

, Naczelnik Urzędu Celnego zawiadomił skarżącą Spółkę o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z art. 139 ustawy Ordynacja podatkowa i o wyznaczeniu nowego terminu...
jej załatwienia, co nastąpiło w wydanych na podstawie art. 140 i art. 216 Ordynacji podatkowej kolejnych postanowieniach: z dnia [...] czerwca, [...] sierpnia...

I SAB/Lu 1/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-14

wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego samochodu osobowego., W związku z art. 141 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Celnego przekazał pismo podatnika organowi wyższej...
albowiem organ podatkowy nie pozostaje w bezczynności., Podkreślał, iż zgodnie z art. 139 § 1 ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   34