Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 1265/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

IV SA/Wa 875/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, podnosił, że do podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego...
elektronicznego., Ponadto skarżący, powołując się na art. 268a K.pa. i art. 143 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...

V SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej: 'o.p....
')., Dział III ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczy zobowiązań podatkowych. Powyższe oznacza, że do ulg niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym...

II SA/Wa 1312/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają...
. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wa 1311/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne...
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wa 1263/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

V SA/Wa 2742/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi J. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) września 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić J. T. wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł (dwieście złotych) uiszczony w dniu (...) lutego 2014 r. i wpisany w tym samym dniu do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pod poz. (...);

V SA/Wa 3083/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi S. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie postanawia: - odrzucić skargę.

V SA/Wa 2292/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Skarga K. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia ... czerwca 2014 r. nr ... w przedmiocie zwrotu podania postanawia: odrzucić skargę

II SAB/Wa 195/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W niniejszej sprawie K.J....
1   Następne >   3