Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej także O.p.) przewidujący 5-letni termin przedawnienia należności., Organ...
, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Jednocześnie wskazał...

V SA/Wa 2315/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

wnioskowanej należności. W uzasadnieniu przytoczył treść art. 67a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm...
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej jako: 'k.p.a.') i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., W związku z powyższym Sąd zauważa, że organy...

II SA/Wa 1907/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-14

, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

V SA/Wa 1005/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa [Dz. U. Nr 6, poz. 54] - dalej: 'rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r...
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa [Dz.U. nr 117 poz. 791...

III SA/Wa 1954/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-12

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2001 r., Nr 6, poz. 54) - dalej: 'rozporządzenia...
). Przy czym do należności z tytułu grzywny nałożonych tym mandatem nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8...

I SA/Wa 1647/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

stycznia 2009 r. sygn. akt II OSK 1747/07., Podobne stanowisko wyrażane jest również w orzecznictwie na tle art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, którego treść jest tożsama...
skargę kasacyjną nie podziela poglądu, w myśl którego bez znaczenia dla oceny przesłanki wznowieniowej z art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej jest to, czy strona miała...

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SAB/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Skarżący kwestionuje bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych...

IV SA/Wa 736/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-11

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Analiza treści skargi prowadzi do konstatacji, że przedmiot...

II SA/Wa 846/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zaskarżone...
1   Następne >   +2   +5   +10   33