Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

VIII SA/Wa 71/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 30 § 4, art. 47 § 4 i art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
na fakt, czy dostawca hurtowy uprzednio wniesie tę opłatę na rzecz podmiotu skupującego;, 2) art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018, poz...

III SA/Wa 3401/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; powoływanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa') w związku z art. 52 ust. 5 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20...
kwartały'. Ponadto wskazano, iż zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, po proporcjonalnym zaliczeniu dokonanych przez Skarżącą wpłat na poczet zaległości oraz odsetek...

V SA/Wa 4943/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-24

Wyrażenie 'zobowiązania podatkowe z różnych tytułów', którym operuje art. 62 par. 1 Ordynacji podatkowej, odnosić należy do podatku w rozumieniu art. 6 ww. ustawy...
, na który wpłata ma zostać zaliczona. Art. 62 par. 1 Ordynacji podatkowej nie przewiduje możliwości wiążącego wskazania przez podatnika zobowiązania (okresu rozliczeniowego...

V SA/Wa 2043/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

strona zarzuciła:, 1) naruszenie art. 54 §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z art. 29 ust...
w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373, z późn. zm.) w związku z art. 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz w związku z art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja...

I SA/Rz 999/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

, art. 110 § 1 i § 2 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 107 § 1 Ordynacji...
podatkowej w przypadkach i w zakresie przewidzianym w rozdziale 15 działu III Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie...

III SA/Wa 29/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-23

. W podstawie prawnej decyzji powołał się na art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 52...
. Ponadto wskazano, iż zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, po proporcjonalnym zaliczeniu dokonanych przez Skarżącą wpłat, na poczet zaległości oraz odsetek...

V SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

art. 100 ustawy z dnia (...) sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (aktualnie t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa lub o.p.), orzekającej...
. 1419) oraz art. 98 § 1 w zw. z art. 100 § 1 ordynacji podatkowej., W dniu 16 lutego 2017 r. Strona wniosła odwołanie od powyższej decyzji do Prezesa ARR za pośrednictwem...

V SA/Wa 2216/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm...
, jako organowi pierwszej instancji przysługują uprawnienia organu podatkowego określone w Ordynacji podatkowej., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zaskarżonym postanowieniu...

III SA/Wa 87/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p., w związku z art. 52 ust. 5 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 20...
podmiotów skupujących, które dokonują wpłat na Fundusz Promocji, Mleczarstwa, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienia...

V SA/Wa 1176/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa. Z mającym odpowiednie zastosowanie art. 21 § 1 pkt. 2 ordynacji podatkowej wynika, że zobowiązania z tytułu opłat powstają...
z dniem doręczenia decyzji. W świetle art. 47 § 1 ordynacji podatkowej, termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji. Przepisy te określają termin powstania...
1   Następne >   +2   +5   +10   43