Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

V SA/Wa 2667/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

publicznych w zw. z art. 64 w zw. z art. 55 tejże ustawy oraz w zw. z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm...
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Dział III Ordynacji podatkowej dotyczy zobowiązań podatkowych...

V SA/Wa 822/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) poprzez odmowę umorzenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu...
postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Dział III Ordynacji podatkowej dotyczy zobowiązań podatkowych. Powyższe oznacza...

V SA/Wa 49/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-31

publicznoprawnych, którymi są kwoty dotacji podlegające zwrotowi oraz odsetek od tych należności, należy stosować przepis art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, której dział III, zgodnie...
1997 r. Ordynacji podatkowej, organ udziela ulg w spłacie tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym., Powyższe oznacza...

II SAB/Wa 183/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-02

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 184/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 219/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-03

) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

I SA/Bd 341/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-07

z poborem podatku (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749), dalej jako O.p.)., Jednakże, aby czynność (akt) z zakresu...
bezpośredniego zaskarżenia do sądu dokonanych wpisów w informacji PIT-11 powoduje, że pominięta zostaje droga administracyjna przewidziana przepisami Ordynacji podatkowej...

II SA/Wa 1343/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw...

II SA/Wa 68/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

bezprzedmiotowy;, naruszenie art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1991 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) w zw. z art. 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 8 Ordynacji podatkowej oraz art...
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.). Ustawa wyraźnie organ wypłacający nazywa płatnikiem, a co za tym idzie odsyła tu do art. 8 Ordynacji podatkowej...

II SAB/Wa 728/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-27

dalej 'K.p.a.'), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań...
określonego w ustawie K.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14