Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

III SA/Gd 190/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-17

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

III SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

z dnia [...] stycznia 2004 r. Burmistrza Gminy C. odmawiająca skarżącemu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz...
na przepisy Ordynacji podatkowej, na podstawie których została wydana decyzja, powinien zatem wskazać na art. 13 § 1 pkt 3 w związku z art. 223 § 1 tej ostatniej ustawy...