Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 1118/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

podstawy prawne odpowiedzialności członka zarządu stowarzyszenia za zobowiązania stowarzyszenia (art. 116 i art. 116a Ordynacji podatkowej). Minister wskazał, że J. P...
materialnego, tj. art. 116, 116a, oraz art. 52 Ordynacji podatkowej, polegające na zastosowaniu powołanych przepisów jako podstawy do obciążenia odpowiedzialnością J. P...

V SA/Wa 1117/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

odwoławczy przytoczył podstawy prawne odpowiedzialności członka zarządu stowarzyszenia za zobowiązania stowarzyszenia (art. 116 i art. 116a Ordynacji podatkowej). Minister...
prawa materialnego, tj. art. 116, 116a, oraz art. 52 Ordynacji podatkowej, polegające na zastosowaniu powołanych przepisów jako podstawy do obciążenia odpowiedzialnością J...

V SA/Wa 1500/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 222) w zw. z art. 78 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) poprzez uznanie...
. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) w postaci braku przyczynienia się organu do uchylenia decyzji. W tej sytuacji odsetki należały się od dnia wydania decyzji...

IV SAB/Wa 583/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-08

. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

IV SA/Wa 2152/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-28

określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SA/Wa 2805/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-24

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., W ocenie Sądu pismo Ministra Gospodarki Morskiej...

IV SA/Wa 2347/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-02

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy...

VII SA/Wa 143/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-26

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

IV SAB/Wa 216/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-31

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Ol 798/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-18

upłynął w dniu 2 października 2018r. Niewniesiona w terminie opłata stanowi zatem zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, od której, stosownie...
do art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej, naliczane są odsetki za zwłokę i która podlega obowiązkowi niezwłocznego jej uiszczenia na rachunek bankowy Wód Polskich...
1   Następne >   +2   5