Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

I SA/Kr 197/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej?; innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny składniki majątku...
z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów Działu IIla, Rozdziału l Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3...

II FSK 3177/17 - Wyrok NSA z 2019-09-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy - jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak...
działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci...

III SA/Wa 844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w tym ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny...
w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego...

VI SA/Wa 2483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...
na podstawie ustawy o grach hazardowych, w sytuacji, gdy do tych postępowań stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, a ustawa o tych grach nie wyłącza...

VI SA/Wa 1989/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

[...] sierpnia 2012 r. nr [...],[...]., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...

II FSK 3751/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej...
rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanym w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej...

II FSK 3803/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

oraz uzyskaniu opinii wydanej przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
ze zm.; dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'), organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku...

I SA/Gd 336/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku...
Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania...

I SA/Gd 337/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego...
wniosku, przez Spółkę osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji...

VI SA/Wa 2484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   100