Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

V SA/Wa 219/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

materialnego mające wpływ na wynik sprawy:, art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.; dalej: O.p. lub ordynacja...
, nieuregulowanych ustawą - odsyła do stosowania przepisów k.p.a. oraz odpowiedniego stosowania przepisów działu III ordynacji podatkowej. Zarówno w umowie o dofinansowanie...

II SA/Wa 1076/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-28

oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające...

II SAB/Wa 45/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-16

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 750/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-21

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Wa 1278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II SA/Wa 81/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-30

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (...), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

V SA/Wa 3890/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-15

i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych...

V SAB/Wa 10/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Nawet jednak w przypadku złożenia takiego wniosku brak jest podstawy prawnej ze strony Ministra...
2011 r. nie stanowi jednakże wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnych sprawach, o którym mowa w art. 3 §2 pkt 4a p.p.s.a....

I GSK 3423/18 - Wyrok NSA z 2022-11-09

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej: o.p.). W rozpoznawanej sprawie zasadnicze (podstawowe) unormowania wynikają...
przedawnienia zwrotu dotacji) stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem art. 57 tej ustawy. WSA wskazał, że skoro decyzja dotycząca...

II SA/Wa 710/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
1   Następne >   3