Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III SA/Gd 356/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-05-09

postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

I SA/Op 533/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-19

. przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle (dalej też : 'organ interpretacyjny', 'Prezydent'), na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
, czy stanowisko występującego z wnioskiem Znajduje oparcie w normach prawa podatkowego. Powyższa konstatacja znajduje również potwierdzenie w przepisie art. 14h Ordynacji...

II SAB/Ol 110/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-07

administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań...