Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Wa 856/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

przy tym nie zauważyć, że de lege lata takie uprawnienie przysługuje - na mocy jednoznacznych regulacji - stronom w postępowaniu podatkowym (art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej...
prawne nie powinny być przypisywane identycznym czynnością w zależności od tego, jakie przepisy procesowe będą mieć w sprawie zastosowanie (tj. Ordynacji Podatkowej...

II SA/Łd 328/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-12

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...
1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto, sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

IV SA/Wa 1215/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

IV SA/Wa 1214/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-08

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SA/Wr 737/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-30

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

VII SA/Wa 78/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-11

., 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań...
w ustawie z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

IV SA/Wa 434/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-04

określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z kolei zgodnie z art. 3 § 2a ppsa sądy...

II SAB/Gl 23/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z póżn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; pisemne interpretacje przepisów prawa...
i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Ponadto, sądy administracyjne...

II SA/Bd 497/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

Urzędu. W procedurze administracyjnej ( nauce prawa administracyjnego) oraz w ordynacji podatkowej rozróżnia się 2 rodzaje decyzji: decyzje konstytutywne i decyzje...

II SA/Op 408/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-13

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych...
1   Następne >   2