Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II GSK 308/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 dalej: o.p.). Zgodnie z brzmieniem art. 67a § 1 o.p. organ może, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika...
odpowiednio (art. 67a u.f.p.). Oznacza to, że organ powinien prowadzić postępowanie w sprawie umorzenia zaległości strony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie ustawy...

I SA/Gl 1220/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-08

[...] nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia...
, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy k.p.a. i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...

I SA/Bk 387/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-19

ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, do spraw tych stosuje się przepisy k.p.a. oraz odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie...
postępowanie w sprawie umorzenia zaległości Skarżącej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie ustawy o finansach publicznych. Tymczasem organ, I instancji...

III SA/Po 756/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-04

wyrządzenia znacznej szkody, w postaci na przykład zaświadczeń, zeznań podatkowych, umów z bankami lub kontrahentami., Mając powyższe na uwadze, brak było podstaw...

III SA/Po 757/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-04

wyrządzenia znacznej szkody, w postaci na przykład zaświadczeń, zeznań podatkowych, umów z bankami lub kontrahentami., Mając powyższe na uwadze, brak było podstaw...

II SA/Gl 228/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,, 4a...
(...) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

IV SAB/Wr 169/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-31

, oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Nadto sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których sądową...

II SA/Wa 2153/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

IV SAB/Wa 116/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-16

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego...

II SA/Wa 1348/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
1   Następne >   +2   +5   10