Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

IV SA/Wa 2843/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

do wydania decyzji o umorzeniu postępowania., Zarówno przepisy ordynacji podatkowej, jak również ustawy o finansach publicznych przywoływane przez Stronę...
, jak również przepisów ustawy o finansach publicznych i Ordynacji podatkowej. Na etapie odmowy wszczęcia postępowania organ ocenił zatem materialnoprawny element sytuacji prawnej...

IV SA/Wa 2844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

działań w celu merytorycznego rozpatrzenia sprawy, nie było podstaw do wydania decyzji o umorzeniu postępowania., Zarówno przepisy ordynacji podatkowej, jak również ustawy...
lipca 2014r. do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również przepisów ustawy o finansach publicznych i Ordynacji podatkowej. Na etapie odmowy wszczęcia...

III SA/Kr 546/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-19

1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art. 3 § 3 ppsa, Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

III SA/Po 1172/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-09-30

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.3)), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SAB/Gl 80/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-30

oraz z 2018 r. poz. 149 i g650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Skarżący wniósł skargę na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego...

III SA/Kr 372/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-16

w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań...

IV SA/Wa 2123/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),, - w sprawach regulowanych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie...
. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)., W oparciu o powyższe słusznie skonkludował organ, że kwestionowanie przez skarżących zasadności naliczenia opłaty...

III SA/Łd 267/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-10

, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

III SA/Po 872/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-06

jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W rozpatrywanym aktualnie przypadku skarżący czyni przedmiotem skargi...

II SAB/Gl 46/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-16

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,, 4a...
(...) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
1   Następne >   +2   5