Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

IV SA 1493/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-20

bez certyfikatu nałożono niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926). Sankcję obliczono za okres 2,5...
roku, a nie, jak stanowią przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, za okres nie dłuższy niż 2 lata. Strona wskazała także na złą kondycję finansową firmy oraz na fakt, iż niezłożenie...

III SAB/Łd 24/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-05

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

[...] listopada 2005 r. w trybie art. 253a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez całkowite umorzenie zaległości lub rozłożenie jej na większą ilość rat...
art. 253a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez całkowite umorzenie zaległości lub rozłożenie jej na większą ilość rat. Główny Inspektor Inspekcji...

I SA/Wr 1178/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-01

Sprawa ze skargi A sp. z o. o. w O. na protokół kontroli Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Opolu z dnia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia do budżetu państwa przez spółkę 100% sumy uzyskanej ze sprzedaży wyrobów bez certyfikatu bezpieczeństwa postanawia: odrzucić skargę.

II GSK 455/07 - Wyrok NSA z 2008-03-17

administracji publicznej (k.p.a. czy Ordynacji podatkowej). Sąd administracyjny, przeciwko którego orzeczeniu skierowana jest przecież skarga kasacyjna, bezpośrednio nie stosuje norm...