Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 3598/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

Inspektor Farmaceutyczny prowadzi na podstawie art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art 2 § 2 Ordynacji podatkowej postępowanie w zakresie zwolnienia skarżącej z opłaty...
za zmianę zezwolenia. Jej zdaniem, postępowanie prowadzone na podstawie art 22 § 2 Ordynacji podatkowej winno zakończyć się wydaniem decyzji. Pismo z 30 maja 2014 r...

V SA/Wa 27/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej: 'o.p.')., Dział III ustawy...
Ordynacja podatkowa, dotyczy zobowiązań podatkowych. Powyższe oznacza, że do ulg niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym należy stosować...

III SA/Po 524/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-10-31

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
sierpnia 1997 r. -, Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji...

II GSK 4040/17 - Wyrok NSA z 2020-11-05

przez organy kontroli skarbowej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 895/11, skoro w zakresie nieuregulowanym...

III SA/Lu 1011/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a...
i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z mocy art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy...

VI SAB/Wa 19/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-19

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw...

II SA/Bk 237/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-04-13

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 2a...

VI SA/Wa 2097/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

VI SAB/Wa 30/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-04

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji...

III SA/Kr 863/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-08-03

. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z mocy art. 3 § 3 P.p.s.a., sądy administracyjne orzekają...
1   Następne >   +2   4