Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SA/Po 211/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-23

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z treści § 3 art. 3 P.p.s.a. wynika, że sądy administracyjne orzekają...

II OSK 1692/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

w działach IV, V i VI ustawy Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...

II SAB/Gd 76/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-05

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SA/Ol 496/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (art. 3 § 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Gd 72/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-07

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 9)., W myśl art. 119 pkt 4 P.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie...

II SAB/Gd 105/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

II SAB/Gd 106/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Gd 112/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 9). Natomiast w myśl art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej...

II SAB/Gd 111/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 9). Natomiast w myśl art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy...
1   Następne >   2