Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OSK 440/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Przepis art. 82 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy...
- [...], działając na podstawie art. 15 i 17 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 15 września 2005 r. przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Łódź - [...] (Naczelnik...

II SA/Wa 953/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-11

[...] Urzędu Skarbowego W., działając na podstawie art. 15 i art. 17 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia [...] września 2005 r. przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie...

II SA/Wa 1251/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

2005 r. Naczelnik, powołując się na art. 82 § 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z § 2...
powyższych okoliczności organ uznał, że Naczelnik był uprawniony do pozyskania danych skarżącego na podstawie art. 82 § 1 punkt 1 Ordynacji podatkowej, Dom zaś był zobowiązany...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

. U. z 2002 r. Nr 101 ze zm.) w związku z art. 82 § 1 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniósł skargę...
2005 r., na podstawie art. 274a, w związku z art. 155 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

I OSK 1065/15 - Wyrok NSA z 2016-04-13

skarżącego Urząd wskazał art. 297 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Działając na podstawie ww...
osobowych, tj. art. 298 Ordynacji Podatkowej, co w ocenie skrzącego ma istotne znaczenie. Zarzucił też, że postępowanie prowadzone przez organ toczyło się przewlekle...

II SA/Wa 792/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

wskazał art. 297 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym akta, w tym akta zawierające...
. 297 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej) podczas gdy w pismach wskazano art. 298. Powyższe ma zasadnicze znaczenie, gdyż w dalszej części uzasadnienia w decyzji GIODO...

I OSK 268/11 - Wyrok NSA z 2011-12-06

on przyjęcia decyzji, na podstawie art. 153 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zw. dalej o.p. uznano, że została...
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Takimi przepisami są przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, która w dziale IV przewiduje zasady...

II SA/Wa 964/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznano, że została ona doręczona w dniu odmowy przyjęcia jej przez adresata. W piśmie z dnia [...] sierpnia 2009...
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Takimi przepisami są przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, która w dziale IV przewiduje zasady postępowania podatkowego...

II SA/Wa 108/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zw. dalej o.p. uznano, że została ona doręczona w dniu odmowy przyjęcia jej przez adresata...
przepisami są przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, która w dziale IV przewiduje zasady postępowania podatkowego. Jeśli zaś chodzi o źródło pozyskania drugiego z prywatnych...

II SA/Wa 1857/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej uodo., Podkreślił, że stosownie do art. 286 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
, są uprawnieni do przesłuchiwania świadków oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4 tej ustawy., Przywołał też przepis art. 287 § 3 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   9