Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 626/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06

. 247 § 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; dalej powoływanej jako 'Ordynacja podatkowa...
tego stosunku prawnego na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono., Skarżąca odniosła się również do zakwestionowanego...

II FSK 284/09 - Wyrok NSA z 2010-06-24

o stwierdzenie wygaśnięcia w/w decyzji wskazał, że zobowiązania podatkowe określone w powołanych decyzjach uległy przedawnieniu stosownie do art.70 §1 Ordynacji podatkowej...
art.165a §1 i §2 Ordynacji podatkowej postanowieniem z dnia 5 lutego 2008r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Wyjaśnił...

I FSK 356/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

1. Użyty w treści art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) termin 'decyzja ostateczna' należy rozumieć...
zgodnie z art. 128 Ordynacji podatkowej. Z brzmienia tego przepisu wynika zaś, że chodzi o decyzję, od której nie przysługuje odwołanie. Taką decyzją...

I FSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia 15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31...

I FSK 375/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31 ustawy...

I FSK 378/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia 15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31...

I FSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia 15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31 ustawy...

I FSK 376/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia 15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31 ustawy...

I FSK 377/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia 15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31...

I FSK 379/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

we W. o 'wszczęcie nadzwyczajnego trybu weryfikacji rozstrzygnięć określonego w art. 254 Ordynacji podatkowej i zmianę ostatecznej decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej...
15 września 2005 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, powołując się na przepisy art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 31 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   20