Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Ol 19/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-07-14

lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podejmowanych w ramach postępowania administracyjnego uregulowanego w k.p.a., Ordynacji podatkowej lub ustawach, do których te dwa akty...
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

III SA/Kr 874/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-28

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

skarbowa, unormowana w Dziale VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Zakres tajemnicy skarbowej określony został w art...
. 293 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że tajemnicą skarbową objęte są indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników...

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. W tych przypadkach przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. W tym zakresie przedmiotem...