Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Gd 1246/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-14

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Analiza treści skargi prowadzi do konstatacji, że przedmiot zaskarżenia...

III SA/Gl 843/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2024-01-08

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy...
) opinie, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów...

IV SA/Gl 970/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-10

., poz. 885 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie jako: 'u.f.p.') oraz art. 259 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz...
, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...

III SA/Po 834/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-12-05

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie do art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne...

III SA/Gl 1314/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-06-07

oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają...

III SA/Wr 211/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-06-29

. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów...

I SA/Rz 632/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). i art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, w styczniu 2021 r., był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu...

I SA/Kr 315/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-04-07

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

I SA/Kr 99/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-04-20

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

IV SA/Wr 477/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-11-12

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm., dalej o.p.), postępowań, o których mowa...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, - pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy...
1   Następne >   2