Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II GSK 1401/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

. na bezczynność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż. w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia...
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż. w sprawie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., Na powyższe...

II SA/Gl 1290/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2024-01-18

. poz. 775 i 803), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm...
zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;, 4b) opinie, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania...

III SAB/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-05

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu...
oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże...

II SA/Gl 1554/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-11-13

. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

III SAB/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. postanawia: odrzucić skargę. W dniu [...] wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Ż. skarga D.J....

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-22

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

II SA/Ol 792/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-07

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r., o Krajowej Administracji...