Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SAB/Sz 101/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-29

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy...

V SA/Wa 773/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. S. na czynności Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w [...] w przedmiocie wystawienia tytułów wykonawczych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez: 1. zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowienie adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w [...].

V SA/Wa 773/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-19

z przepisów prawa;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu...