Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II FSK 2703/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

wysokości (art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej)., Podatnik w przypadku kwestionowania pobrania zaliczki na podatek...
dochodowy od osób fizycznych, ma prawo zwrócić się w trybie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej do organu podatkowego. Podatnik ma prawo także złożyć zeznanie podatkowe...

III SAB/Kr 62/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-11

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

III SA/Gd 646/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-11

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 576/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Wa 3097/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-09

. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 3 P.p.s.a., sądy administracyjne orzekają...

II SAB/Wa 391/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-16

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SAB/Wa 68/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Bk 55/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-07

oraz z 2018 r. poz., 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W świetle przepisów P.p.s.a., sądy administracyjne...

II SA/Wa 1235/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-05

. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie do art. 4 p.p.s.a., sądy administracyjne rozstrzygają spory...

I SA/Ol 431/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-17

Skarga Ł. W. na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie: zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia : odrzucić skargę
1   Następne >   2