Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SO/Wa 66/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-19

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne...

II SAB/Wa 803/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SAB/Wa 452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a. pisemne interpretacje przepisów prawa...

II SAB/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

czynności na gruncie analogicznych do art. 58 i art. 64 k.p.a. przepisów ordynacji podatkowej (art. 162 i art. 169) wypowiedział się powiększony skład NSA, przesądzając...

I OSK 1226/09 - Wyrok NSA z 2010-04-27

tu o przesłanki wznowienia w art. 145 § 1 i art. 145a § 1 k.p.a. oraz art. 240 § 1 pkt.1-8 Ordynacji podatkowej. Naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania...