Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w tym ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny...
w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego...

VI SA/Wa 2483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...
na podstawie ustawy o grach hazardowych, w sytuacji, gdy do tych postępowań stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, a ustawa o tych grach nie wyłącza...

VI SA/Wa 1989/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

[...] sierpnia 2012 r. nr [...],[...]., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...

III SA/Wa 2474/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn...

III SA/Wa 1524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1523/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, , że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji...

III SA/Wa 1502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę...
optymalizacyjnego. W sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości zastosowania art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

na podstawie art. 165a § 1 oraz art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia...
podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa)., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art...

VI SA/Wa 2484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez...

III SA/Wa 2998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

podatkowa (obecnie t.j. Dz.U.2021.1540 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Podejmowane w roku 2016 przez stronę czynności nie miały ekonomicznego lub gospodarczego...
decyzją z [...] października 2021 r., Szef KAS orzekając jako organ drugiej instancji, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 119a § 1-3 Ordynacji podatkowej, a także art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100