Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 192/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-10

Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wskazano na zaistnienie przesłanki wymienionej w art. 240§1pkt8, w tym przypadku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27...
. 245§2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych...

I SA/Po 700/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201; dalej: 'Ordynacja podatkowa') o opinię dotyczącą ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. Organ podkreślił, że Minister Rozwoju i Finansów w piśmie z [...] lutego 2017 r. stwierdził...

I SA/Po 908/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28

zastosowanie normy określone w przepisach Ordynacji podatkowej - art. 78 § 5 pkt.2 oraz jednocześnie i łącznie art. 78 § 3 pkt.3b w stosunku do nadpłat za lata 2000 i 2001...
wraz z jej oprocentowaniem, uznano, że stosownie do treści art.78a Ordynacji podatkowej zwróconą kwotę należy zaliczyć proporcjonalnie na poczet zwrotu nadpłaty oraz kwoty...

I SA/Po 909/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28

zastosowanie normy określone w przepisach Ordynacji podatkowej - art. 78 § 5 pkt.2 oraz jednocześnie i łącznie art. 78 § 3 pkt.3b w stosunku do nadpłat za lata 2000 i 2001...
wraz z jej oprocentowaniem, uznano, że stosownie do treści art.78a Ordynacji podatkowej zwróconą kwotę należy zaliczyć proporcjonalnie na poczet zwrotu nadpłaty...

I SA/Po 699/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

z [...] grudnia 2016 r. zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów w trybie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r...
., poz. 201; dalej: 'Ordynacja podatkowa') o opinię dotyczącą ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji zdarzeniu...

I SA/Po 674/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 217; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Według Ministra uzasadnione przypuszczenie wydania takiej decyzji zachodzi...
podmioty. Minister podkreślił, że z brzmienia art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej nie wynika, że organ uprawniony do wydania interpretacji ma powziąć uzasadnione przypuszczenie...

I SA/Po 675/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2017 r., poz. 217; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Według Ministra uzasadnione przypuszczenie wydania takiej decyzji zachodzi, kiedy w oparciu o obiektywne przesłanki...

I SA/Po 676/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 217; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Według Ministra uzasadnione przypuszczenie wydania takiej decyzji zachodzi, kiedy w oparciu o obiektywne...
przedmiot zapytań zawartych w kilku odrębnych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej. Tymczasem stosownie do treści art. 119f § 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 1207/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa) ustalił dla D.J. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych...
o uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzenie postępowania. Podniesiono rażące naruszenie art.68 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej oraz art.20 ustawy nowelizującej...

I SA/Po 1210/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa) ustalił dla B.D.-J. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów...
wnosząc o uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzenie postępowania. Podniesiono rażące naruszenie art.68 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej oraz art.20 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100