Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 94/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

z dnia 8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją...
rażącego naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku...

I SA/Lu 95/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora...
naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku temu przesłanek,, b...

I SA/Lu 188/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu...
cywilnego przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...]' s.c. oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 66/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-10

decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania I. T., na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r...
w odwołaniu zarzuty naruszenia:, - art. 92 § 3 oraz art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów;, - art. 123 Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 246/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-18

I instancji organ II instancji nie dopatrzył się podnoszonego w tymże odwołaniu naruszenia przepisu art. 133 Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu odwoławczego...
niż wymienione w art. 110-117 Ordynacji podatkowej., Podzielił argumentację organu podatkowego I instancji, iż J. K. nie spełnił warunków określonych w art. 133...

I SA/Lu 271/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego...
przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...] ' s.c. oraz art. 187 § 1 i art.191 Ordynacji podatkowej przez ustalenie wysokości...

I SA/Lu 72/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-26

ani nie została wyegzekwowana., Powołując się na przepisy art. 8 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz...
. U. Nr 209, poz. 1318, dalej - ustawa zmieniająca) i art. 107, art. 108 § 1, art. 116 § 1, § 2 Ordynacji podatkowej, stwierdził, że w przypadku skarżącego zachodzą pozytywne...

I SA/Lu 525/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-05

.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2016 r. - dalej: 'u.p.d.o.f.' w zw. z art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka...
dochodowy od osób fizycznych, nie zmieniło faktu, że to spółka nadal była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26 a Ordynacji podatkowej, albowiem na podstawie...

I SA/Lu 489/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-10

Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania...
na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie zmieniło faktu, że to spółka nadal była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26a Ordynacji podatkowej, albowiem...

I SA/Lu 500/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-24

. z art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego...
była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26 a Ordynacji podatkowej, albowiem na podstawie przepisów prawa materialnego była ona ciągle podmiotem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100