Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 12/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-24

Ordynacji podatkowej., 2. Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie wiąże przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z koniecznością wszczynania na nowo postępowania...
podatkowego w sprawie. Zgodnie z art. 233§1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uchyla jedynie decyzję organu I instancji a nie całe postępowanie przed tym organem...

SA/Bk 1042/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

, że postępowanie kontrolne obejmujące lata 1999 - 2000 jest prowadzone, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej w trybie określonym dla postępowania podatkowego., Dyrektor UKS...
w/w decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z [...].02.2003 r. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej Urząd Skarbowy naliczył odsetki za zwłokę od powyższej...

SA/Bk 1044/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

kontrolne obejmujące lata 1999 - 2000 jest prowadzone, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej w trybie określonym dla postępowania podatkowego., Dyrektor UKS w B. w dniu...
w/w decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...].02.2003 r. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej Drugi Urząd Skarbowy naliczył odsetki za zwłokę...

SA/Bk 1043/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

kontrolne obejmujące lata 1999 - 2000 jest prowadzone, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej w trybie określonym dla postępowania podatkowego., Dyrektor UKS w B. w dniu...
Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...].02.2003 r. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej Drugi Urząd Skarbowy naliczył odsetki za zwłokę od powyższej zaległości...

I SA/Bk 562/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-14

, że w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka określona w art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji na podstawie art. 245 § 1 pkt 1 tej ustawy, uchylił...
decyzja została uchylona w wyniku wznowienia postępowania,, w związku z wystąpieniem przesłanki z art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Powyższe oznacza, że nadpłata...

SA/Bk 1038/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

w rozumieniu art. 54 par. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., 2. Przy uchyleniu decyzji i przekazywaniu spraw...
do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 par. 3 Ordynacji podatkowej, należy liczyć sumując czasookresy trwania postępowania przed organem...

I SA/Bk 332/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-15

Ordynacja podatkowa. W tej sytuacji przedmiotowa nadpłata, stosownie do przepisu art. 73 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powstaje z dniem zapłaty przez skarżących...
tegoż podatku, w wysokości większej od należnej; 2. Należna skarżącym nadpłata zgodnie z art. 77 § 1 pkt 1b ustawy Ordynacja podatkowa, podlega zwrotowi skarżącym...

SA/Bk 1039/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

podatku., Strona skarżąca w zażaleniu z 26.03.2003 r. zarzuciła powyższemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem...
instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej stanowi, iż cytowany...

SA/Bk 1040/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

powyższemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem strony skarżącej zgodnie z tym przepisem odsetek za zwłokę...
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej stanowi, iż cytowany powyżej przepis stosuje się również w razie uchylenia decyzji...

SA/Bk 1041/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

naruszenie art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem strony skarżącej zgodnie z tym przepisem odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia...
postępowania. Natomiast art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej stanowi, iż cytowany powyżej przepis stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100