Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 656/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-09

. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8,poz. 60 ze zm., powoływanej dalej jako Ordynacja podatkowa) wezwał spółkę A do przedłożenia...
etylowego skażonego bitrexem wraz z rejestrami faktur VAT. Postanowienie zawierało przytoczenie treści art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej i zostało doręczone spółce...

I SA/Łd 965/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-12

. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 i zm.) powoduje powstanie zaległości podatkowej w świetle art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
ani za ratę podatku w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit a Ordynacji podatkowej, to w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym należy ją traktować jako jedną z form zapłaty...

I SA/Łd 1280/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-01

tytułem odsetek od powyższej zaległości podatkowej., Postanowieniem z dnia [...], Nr [...], wydanym na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...
się na treść art. 55 § 2 i 62 § 1 Ordynacji podatkowej., W zażaleniu na powyższe postanowienie Zakład Energetyczny Ł. Spółka Akcyjna zarzucając naruszenie art. 73 § 1, art. 53 § 1...

I SA/Łd 1574/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-08

pkt 1 lit. c, § 4, art. 165 § 1, art. 207i art. 210 Ordynacji podatkowej oraz art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
na zabezpieczenie jej hipoteką, nie uległa przedawnieniu., W odwołaniu od powyższej decyzji D. M. przywołując art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej wniósł o jej uchylenie i uznanie...

I SA/Łd 1279/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-01

zł tytułem odsetek od powyższej zaległości podatkowej., Postanowieniem z dnia [...], Nr [...] wydanym na podstawie art. 62 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja...
2 i 62 § 1 Ordynacji podatkowej., W zażaleniu na powyższe postanowienie Zakład Energetyczny Ł. Spółka Akcyjna zarzucając naruszenie art. 62 § 2 i § 4 Ordynacji...

III SA/Łd 739/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-18

akcyzowym oddala skargę. Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 8...
[...]. pełnomocnik W.B. wniósł na podstawie art. 240 §1 pkt 8 Ordynacji podatkowej o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia...

III SA/Łd 741/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-18

akcyzowym oddala skargę. Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 8...
[...]. pełnomocnik W.B.wniósł na podstawie art. 240 §1 pkt 8 Ordynacji podatkowej o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia...

III SA/Łd 740/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-18

akcyzowym oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst. jedn...
Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną., Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2011r. pełnomocnik W.B. wniósł na podstawie art. 240 §1 pkt 8 Ordynacji podatkowej o wznowienie...

I SA/Łd 651/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

podatkowego, podnosząc zarzuty naruszenia szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja...
podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1 w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów...

I SA/Łd 652/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1...
w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów wskazanych w przepisie art. 14b Ordynacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100