Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 178/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-17

Przepisy art. 54 par. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie mają zastosowania, gdy podatnik...
jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek w określonym terminie /art. 47 par. 3 Ordynacji podatkowej/, czego nie czyni, powodując powstanie zaległości podatkowej...

III RN 57/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
jako od zaległości podatkowych., 2. Zastosowanie - według reguły wynikającej z art. 324 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

III RN 116/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-06-10

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Marii W., Jerzego W. na decyzję Izby Skarbowej w R...
izby skarbowej. Sąd ustalił, że decyzja ta została wydana już po upływie okresu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej, tj. określiła...

III RN 76/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego wykonania /art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
Ordynacji podatkowej/. Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Ryszarda Walczaka w sprawie ze skargi Kazimierza B., 1. na decyzję Izby Skarbowej...

III RN 58/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
./ oraz art. 21 par. 1 pkt 1 i par. 3, art. 52 par. 1 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a także par. 35 ust...

III RN 29/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

zgodnie z art. 55 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ na należność główną i odsetki za zwłokę, ulega przekształceniu...
w jednorodną nadpłatę w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Sąd Najwyższy przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Ryszarda Walczaka w sprawie...

III RN 61/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
przede wszystkim, iż organy podatkowe zastosowały do oceny zobowiązania podatkowego, powstałego w 1995 r. przepisy Ordynacji podatkowej, mimo iż oceniany podatkowy stan...

II UKN 287/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-28

Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w dalszym ciągu w zakresie odpowiedzialności z tytułu...
o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się nadal przepisy tej ustawy, również po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/. Wynika...

III RN 66/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

./ jest organem podatkowym w rozumieniu przepisu art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Sąd...
par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Z uzasadnień decyzji Izby Skarbowej wynika, iż inspektor kontroli...

III RN 50/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-04-02

płatności podatku /art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2...
. Nie dysponują bowiem żadnymi dowodami w tym zakresie. Izba Skarbowa nie podzieliła zarzutów podatników o naruszeniu przepisów art. 122 i art. 123 Ordynacji podatkowej. Uznała...
1   Następne >   +2   +5   +10   58