Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Podstawą zawieszenia postępowania w sprawie udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych może być tylko art. 204 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
m.in. art. 48 par. 1 pkt 2, art. 67 par. 1 i art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /dalej 'Ordynacja...

I SA/Gd 2143/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa odmówił Ewie N. oraz Dariuszowi N., reprezentowanym przez Kalinę K. udostępnienia oryginałów trzech dokumentów...
gdy takich oryginałów w aktach sprawy nie było. Ponadto organ I instancji naruszył dyspozycje art. 216 Ordynacji podatkowej bowiem nie wydał postanowienia o wyłączeniu z akt...

I SA/Gd 2592/98 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-13

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
. 213 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

I SA/Gd 2372/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-15

Nie zachowanie przez organ I instancji terminu z art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, poprzez...
wcześniejsze wydanie i doręczenie stronie decyzji, nie może stanowić przesłanki z art. 240 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej wyrażającej się w tym, że strona nie z własnej winy...

I SA/Gd 637/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-17

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 75 par. 1 tej ustawy Pierwszy Urząd Skarbowy w B. zaliczył z urzędu należny...
i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia z uwagi na naruszenie art. 225 Ordynacji podatkowej i art. 21 ust. 6-7 ustawy o VAT., Zarzucono...

I SA/Gd 1243/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-04-11

Niepowołanie w podstawie prawnej postanowienia wszczynającego z urzędu postępowanie podatkowe przepisu art. 165 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
sprostowaniu na podstawie art. 215 w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 29 ustawy o NSA...

I SA/Gd 541/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-28

1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Zakładów Mięsnych M...
i art. 48 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, organ I instancji odmówił odroczenia terminu przekazania ww. informacji. W uzasadnieniu...

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'ZDŚ' w B. na decyzję...
par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w szczególności polegające na doręczeniu ostatecznej decyzji...

I SA/Gd 2356/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-01-30

1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości /art. 215 Ordynacji podatkowej/. W przypadku bowiem braku podstaw...
. organ podatkowy I instancji, kierując się dyspozycją art. 215 par. 2 i 3 Ordynacji podatkowej wyjaśnił wątpliwość co do treści decyzji z dnia 29 kwietnia 2000 r. /ad. 1...

I SA/Gd 2178/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

wnioskowała strona, nie zawiera konstrukcji podatkowej, pozwalającej na zastosowanie art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
1 w związku z art. 254 Ordynacji podatkowej utrzymała w mocy rozstrzygnięcie Drugiego Urzędu Skarbowego w G. odmawiające zmiany 26 decyzji ostatecznych określających...
1   Następne >   +2   +5   +10   61