Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

września 1994 r., SA/Ł 218/94 /Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1996 nr 2, str. 186-187/, w którym Sąd ten przyjął, że udzielanie pożyczek mieści się w działalności...
jej opodatkowania wynika także prawo do korzystania ze zwolnień., 2. Prawo podatkowe jest odrębną gałęzią prawa, która kieruje się własnymi zasadami wykładni i stosowania prawa...