Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 36/92 - Uchwała Pełnego Składu Izby Sądu Najwyższego z 1993-05-27

:, - powstania obowiązku podatkowego,, - złożenia zeznania podatkowego., - dokonania wymiaru podatku?, Sąd Najwyższy podjął uchwałę: 1. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów...
się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia zeznania podatkowego. Uchwała powyższa w przytoczonej części stanowiła odpowiedź na pytanie prawne Ministra Sprawiedliwości...