Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie 'niewydanie interpretacji' użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. pojęcie 'niewydanie interpretacji' użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...
art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?' podjął następującą uchwałę...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

przychodu ze stosunku pracy;, - art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) przez wydanie interpretacji sprzecznej...
w imieniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

r. Ordynacja podatkowa (t.j., Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), takich jak chociażby art. 68 § 3, dotyczący problematyki przedawnienia prawa do ustalenia dodatkowego...
mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe'., Stosowanie wymienionych wyżej przepisów prawny wywołało, jak zauważył Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego...