Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie 'niewydanie interpretacji' użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. pojęcie 'niewydanie interpretacji' użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...