Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 30/98 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-11-19

siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Można bowiem w ten sposób przyczynić się do ukształtowania właściwej linii orzecznictwa organów podatkowych i NSA na tle podobnych spraw...
ten dotychczas poddał kontroli stosowanie przedmiotowych przepisów przez organy podatkowe tylko w jednym wyroku. Ponadto wskazany wyrok NSA z dnia 9 grudnia 1997 r. został wydany...

FSA 1/97 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-04-14

przez organy podatkowe, w sprawach dotyczących podatków za okres, w którym obowiązywał ten przepis., Brak jest zatem przeszkód do podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny...

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

wyższego stopnia w rozumieniu Kpa i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu...