Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania decyzji X

I SA/Wr 841/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-09

którego, powołując się na przepisy art. 224 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - przywołanej dalej, jako Ordynacja podatkowa...
, niewłaściwą wykładnię przepisu art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej, jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, dokonanie subiektywnej oceny materiału dowodowego...