Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

')., Po rozpatrzeniu odwołania strony skarżącej od WIS organ na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm...
), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych aktów prawnych (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 1/13...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

')., Po rozpatrzeniu odwołania strony skarżącej od WIS organ na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm...
), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych aktów prawnych (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 1/13...

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: O.p.) decyzją z dnia [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu organ...
rozporządzenia - zasady techniki prawodawczej (np. § 29c, § 43, § 83), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych...