Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi ostateczny termin wydania decyzji minął z dniem 1 stycznia 2004 r.,, 2. niezastosowanie przepisów...
w KSAP nie podlega jego zdaniem reżimowi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie stanowi bowiem niepodatkowej należności budżetu państwa. Zwrot...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

i par. 3, art. 47 par. 3, art. 51 par. 2 i art. 53 par. 1 i 4 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 2-6 ustawy...
., (...), wydaną z powołaniem się na przepis art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 7...

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

stycznia 2000 r. (...), na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 72 par. 1, art. 75 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
i nie jest urzędową interpretacją, o jakiej mowa w art. 14 par. 1 ordynacji podatkowej., Konkludując Kolegium wskazało, że skoro Politechnika prawidłowo kwalifikowała zajmowane...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Skład orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rz. rozpatrując...
dołączyła stosowne korekty deklaracji podatkowych oraz stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 20 lipca 1999 r. - adresowane...

II SA/Wa 1936/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-10

r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające...

SA/Lu 1292/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-03-22

bezpośrednio organizatorowi Studium. W swoim wniosku skarżąca zaznaczyła, że stanowi on odwołanie od informacji podatkowej PIT-11 wystawionej przez pracodawcę, w której zwiększono...
w zajęciach Studium., Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w T. utrzymała w mocy decyzję Urzędu w uzasadnieniu stwierdzając, że dla celów podatkowych zarzuty podniesione...

SA/Bk 292/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

na organach podatkowych., 3. Bez znaczenia dla oceny naukowego charakteru stypendium jest fakt, że stypendysta posiada uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy...
przez B.B. stypendium - zdaniem Urzędu Skarbowego - nie jest stypendium naukowym, lecz stypendium doktoranckim i podlega podatkowi dochodowemu., Odwołanie od powyższej...

II SAB/Po 41/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto zgodnie z art. 3 § 3 P.p.s.a. sądy administracyjne orzekają...

II SAB/Ol 96/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-29

sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

III SAB/Łd 23/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

oraz postępowań określonych w działach IV,V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
14 czerwca 1960 r. k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV,V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
1   Następne >   +2   5